Skip to main content

Polityka prywatności RODO

French | Hiszpański | Portugalski | Włoski | Norweski | Szwedzki | Fiński | Polski

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2018

VeriFone Systems, Inc. oraz nasze podmioty stowarzyszone („Verifone”) są zaangażowane w ochronę Twoich danych osobowych i prywatności. Dane osobowe to dane, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaj informacji osobowych, jakie zbieramy lub otrzymujemy, w jaki sposób je wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i podobnych technologii, jak również omawia Twoje prawa i możliwości wyboru. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy skorzystać z danych kontaktowych podanych na końcu tej strony.

Dane osobowe, które zbieramy

Informacje, które przekazujesz

Zbieramy lub prosimy Cię o podanie danych osobowych, gdy:

 • Kontaktujesz się z nami poprzez e-mail, telefon, pocztę lub w inny sposób;
 • Prosisz o ofertę, pomoc, pliki do pobrania lub informacje;
 • Zakupujesz produkt, usługę lub rozwiązanie;
 • Tworzysz konto lub nim zarządzasz;
 • Rejestrujesz lub aktywujesz urządzenie (np. terminal płatniczy);
 • Składasz wniosek o finansowanie lub kredyt komercyjny;
 • Rejestrujesz swój udział w wydarzeniu, webinarach lub rejestrujesz się jako użytkownik usługi;
 • Subskrybujesz newsletter, powiadomienia o wydarzeniu lub materiały informacyjne;
 • Bierzesz udział w ankietach, konkursach lub innych działaniach promocyjnych.

Rodzaje danych osobowych, o które możemy poprosić, będą zazwyczaj oczywiste dla Ciebie w momencie ich podania i mogą obejmować: 

 • Imię i nazwisko;
 • Dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 • Informacje związane z zatrudnieniem (np. stanowisko);
 • Dane do logowania (np. nazwa użytkownika);
 • Dane finansowe (np. numer karty kredytowej lub płatniczej, numer rachunku bankowego, adres do rozliczeń);

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w jednej z naszych ankiet on-line, które przeprowadzamy, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych kategorii danych osobowych.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, nasze serwery internetowe automatycznie zbierają nazwy domen wszystkich odwiedzających strony Verifone. Korzystamy również z usług analitycznych firm zewnętrznych, które mogą zbierać informacje takie jak Twój adres IP, rodzaj urządzenia, ID urządzenia i inne informacje techniczne, za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia. W niektórych krajach, łącznie z krajami w Europejskim Obszarze Gospodarczym, niektóre z tych informacji mogą być uznawane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi prawami w zakresie ochrony danych.

Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze poznanie osób odwiedzających nasze Strony, wraz z tym skąd pochodzą i jakie treści na naszych stronach są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te informacje dla naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz w celu polepszenia jakości i odpowiedniości zawartości naszych Stron dla odwiedzających. Niektóre z tych informacji mogą być zbierane za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii śledzenia. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

Informacje, które zbieramy od osób trzecich

Czasami możemy otrzymać Twoje dane osobowe ze źródeł zewnętrznych (w tym od odsprzedawców, dystrybutorów i innych osób trzecich, które sprzedają lub serwisują produkty lub rozwiązania Verifone), ale ma to miejsce tylko, gdy te osoby trzecie mają do tego prawo lub gdy prawo wymaga od nich ujawnienia nam Twoich danych osobowych. Rodzaje danych, jakie możemy zbierać od osób trzecich obejmują dane kontaktowe, informacje do rozliczeń i dane do dostawy. Informacje otrzymane od osób trzecich wykorzystujemy w celu dostarczenia wymaganego produktu, usługi lub rozwiązania.

Jak wykorzystujemy te informacje

 • Ogólnie, dane osobowe, które od Ciebie zbieramy wykorzystujemy tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub podobnych oraz w celach określonych w chwili zbierania tych danych osobowych.
 • Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w szczególności do:
 • Dostarczania produktów, usług lub rozwiązań, które zakupisz, do spełnienia warunków umów zawartych z Tobą oraz do zarządzania naszymi relacjami biznesowymi;
 • Do aktywacji, rejestracji lub aktualizacji produktów, które od nas zakupiłeś (np. terminala płatniczego);
 • Wysyłania ważnych powiadomień dotyczących naszych warunków świadczenia usług i polityk;
 • Prowadzenia, oceniania i usprawniania naszej działalności (w tym opracowywania nowych produktów i usług; doskonalenia i ulepszania naszych usług; analizowania naszych produktów);
 • Prowadzenia weryfikacji referencji kredytowych i innych procedur finansowych badań due diligence;
 • Prowadzenia księgowości, audytów, rozliczeń rachunkowych i pobierania należności oraz innych wewnętrznych funkcji biznesowych;
 • Prowadzenia analizy i przetwarzania danych (w tym badań rynku i klientów, badań satysfakcji klienta, analizy trendów, analizy finansowej);
 • Ochrony przed oszustwem i innymi bezprawnymi działaniami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, ustanawiania, wykonywania i chronienia praw, oraz do prowadzenia działalności zgodnej z naszymi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Dbania o fizyczne bezpieczeństwo naszych obiektów (np. dzienniki gości) oraz bezpieczeństwo elektroniczne;
 • Informowania Cię o zbliżających się wydarzeniach, aktualizacjach, aktualnościach i najnowszych produktach, usługach, rozwiązaniach i innych ofertach, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami w zakresie przekazywania informacji;
 • Prowadzenia i zarządzania naszymi stronami internetowymi.

Możemy również wykorzystywać informacje na Twój temat w sposób zbiorczy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych klientów, w celu oceny i udoskonalenia naszej oferty.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnego celu, dla którego je zebraliśmy lub poprosiliśmy o nie.

Niemniej jednak zazwyczaj zbieramy dane osobowe tylko gdy:

 • mamy na to Twoją zgodę;
 • dane te są nam potrzebne do świadczenia usługi lub wykonania umowy lub porozumienia zawartego z Tobą; 
 • gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z Twoimi interesami w zakresie ochrony danych ani podstawowymi prawami i swobodami.

W niektórych przypadkach możemy również być prawnie zobowiązani do zbierania Twoich danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby.

W razie pytań lub w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której gromadzimy lub wykorzystujemy dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych pod nagłówkiem „Zmiany i kontakt” poniżej.

Dane, które udostępniamy

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • spółkom należącym do naszej grupy, zewnętrznym dostawcom usług i partnerom, którzy świadczą nam usługi przetwarzania danych lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w celach określonych podczas zbierania danych osobowych. Usługodawcy i partnerzy obejmują podmioty świadczące usługi napraw lub instalacji, usługi zwalczania nadużyć finansowych, sprzedawców lub dystrybutorów, agencje windykacyjne, kurierów, producentów kontraktowych i dostawców produktów. Aktualna lista spółek należących do naszej grupy, zlokalizowanych na terenie EOG, jest dostępna tutaj.
 • właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, organom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli uważamy, że ujawnienie to jest konieczne (i) w związku z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innych osób;
 • w związku z planowanym zakupem, fuzją, reorganizacją, nabyciem, rozwiązaniem lub likwidacją jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem, że poinformujemy stronę trzecią, że musi ona wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności;
 • każdej innej osobie za Twoją zgodą na ujawnienie.

Jak chronimy dane osobowe

Ochronę danych osobowych i prywatność traktujemy bardzo poważnie. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Jako że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych przez Internet i przesyłanie takie odbywa się na własne ryzyko.

Przechowywanie danych

Dane osobowe, które zbieramy przechowujemy wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą biznesową (np. w celu dostarczenia usługi lub rozwiązania lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

Jeśli nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu przechowywania danych osobowych w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do momentu ich usunięcia.

Twoje prawa i możliwości wyboru

W zakresie przewidzianym przez prawo właściwe dla danej jurysdykcji, możesz:

 • mieć prawo dostępu do pewnych danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, oraz do otrzymania ich kopii;
 • aktualizować lub korygować nieścisłości w tych informacjach;
 • sprzeciwić się wobec wykorzystaniu Twoich danych osobowych;
 • zablokować lub usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy danych;
 • sprzeciwić się wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych;
 • poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wnieść o przeniesienie swoich danych osobowych.

Masz również prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji marketingowych. Możesz skorzystać z tego prawa klikając na link „zrezygnuj z subskrypcji” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych.

Podobnie, jeśli zgromadziliśmy i przetworzyliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez nas przeprowadzonego przed tym wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o prawne podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda.

Masz prawo do złożenia skargi do lokalnego organu ochrony danych w związku z naszym gromadzeniem i wykorzystywaniem Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i niektórych krajach poza Europą są dostępne tutaj.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem privacy@verifone.com, a zapytanie zostanie rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W celu ochrony prywatności i utrzymania bezpieczeństwa możemy podjąć kroki zmierzające do weryfikacji Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne strony.

Przekazywanie międzynarodowe​​​​​​​

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj, w którym mieszkasz. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych niż w Twoim kraju (a w niektórych przypadkach przepisy te mogą nie być tak samo restrykcyjne).

Nasze serwery internetowe znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a nasi zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy działają na całym świecie. Oznacza to, że po zebraniu Twoich danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z tych krajów.

Podjęliśmy jednak odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić, że dane osobowe będą chronione zgodnie z niniejszym powiadomieniem o ochronie prywatności. Przekazując Twoje dane osobowe do innych krajów polegamy na:

 • Decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności, w których uznaje się, że kraje nienależące do EOG wymienione tutaj posiadają przepisy krajowe chroniące dane osobowe na zasadniczo podobnym poziomie wymaganym przez prawo Unii Europejskiej;
 • Standardowych klauzulach kontraktowych Komisji Europejskiej, które nakładają na odbiorców danych osobowych spoza EOG obowiązek dalszej ochrony danych osobowych, które otrzymują, zgodnie ze standardami określonymi w prawie Unii Europejskiej;
 • innych zgodnych z prawem mechanizmach dotyczących przekazywania danych lub odstępstwach od ograniczeń w przekazywaniu danych.​​​​​​​

Więcej informacji udostępnimy na życzenie. Proszę skorzystać z informacji kontaktowych poniżej.

Zmiany i kontakt​​​​​​​

Jeśli powstanie taka potrzeba, możemy zaktualizować tę Politykę Prywatności w związku ze zmianami zachodzącymi w prawie, technice lub działalności. Po zaktualizowaniu powiadomienia o prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu powiadomienia Cię o tym fakcie zgodnie z wagą wprowadzonych przez nas zmian. Jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności.

Sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji” wyświetlaną na górze niniejszej Polityki Prywatności możesz dowiedzieć się, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Jeśli jesteś posiadaczem karty, który korzystał z jednego z naszych terminali w punkcie sprzedaży i chciałbyś uzyskać informacje na temat realizacji płatności, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą/sprzedawcą detalicznym. W przypadku pytań dotyczących tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

VeriFone Systems, Inc. (administrator danych)

DW: Legal Department 88 West Plumeria Drive,

San Jose, CA 95134 Stany Zjednoczone

E-mail: privacy@verifone.com

Verifone UK, Ltd.

DW:  Legal Department
Symphony House
7 Cowley Business Park
Cowley, Uxbridge, UB8 2AD
UK

Skontaktuj się z naszym Data Protection Officer - privacy@verifone.com.